www.mooseframework.org
PorousFlowMassTimeDerivative Member List

This is the complete list of members for PorousFlowMassTimeDerivative, including all inherited members.

_dfluid_density_dvarPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_dfluid_saturation_nodal_dvarPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_dictatorPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_dmass_frac_dvarPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_dporosity_dgradvarPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_dporosity_dvarPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_fluid_componentPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_fluid_densityPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_fluid_density_oldPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_fluid_saturation_nodalPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_fluid_saturation_nodal_oldPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_mass_fracPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_mass_frac_oldPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_nearest_qpPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_num_phasesPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_porosityPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_porosity_oldPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_strain_at_nearest_qpPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
_var_is_porflow_varPorousFlowMassTimeDerivativeprotected
computeQpJac(unsigned int pvar)PorousFlowMassTimeDerivativeprotected
computeQpJacobian() overridePorousFlowMassTimeDerivativeprotectedvirtual
computeQpOffDiagJacobian(unsigned int jvar) overridePorousFlowMassTimeDerivativeprotectedvirtual
computeQpResidual() overridePorousFlowMassTimeDerivativeprotectedvirtual
PorousFlowMassTimeDerivative(const InputParameters &parameters)PorousFlowMassTimeDerivative